نرم افزار مدیریت اموال گردانی مبتنی بر بارکد

نرم افزار مدیریت اموال گردانی مبتنی بر بارکد ‏

هدف این نرم افزار افزايش نظارت بر کنترل اموال و کاهش هزينه روالهاي سنتي است. سيستم اموال گرداني شرکت باوند جهت ‏کاهش خسارات ناشي از اموالگرداني دستي و در راستاي تسريع و تسهيل اين امر و کاهش چشمگير هزينه ها ارائه ميشود.‏‎ ‎
راهکار این شرکت با ترکیب تجهیزات پرتابل جمع آوری داده ها(هندهلد) و نرم افزار مدیریت اموال گردانی این مکان را فراهم می ‏سازد تا سرعت و دقت اموال گردانی افزایش یافته و به تبع آن اطلاعات درست و به روزی از اموال در اختیار هر مجموعه قرار گیرد. ‏
در تمامی کسب و کارها مجموعه‏‎ ‎ای از اموال وجود دارند که نیاز به نگهداری و کنترل آنها وجود دارد و با یک راه حل مناسب ‏میتوان به این مهم دست یافت


برخی از ویژگیهای سیستم اموال گردانی مبتنی بر بارکد به شرح ذیل است:‏

‏ بهره‏‎‎وری، جمع‏‎ ‎آوری اطلاعات سریعتر و با جزئیات بیشتر، حذف سیستم کاغذی و کاهش هزینه‏‎ ‎های اموال گردانی.‏ ‏ دقت، حذف دخالت نیروی انسانی و داشتن اطلاعات بهروز.‏
‏ گزارشات مدیریتی، گزارشات متنوع با اطلاعات صحیح
ایجاد مسئولیت، ایجاد مسئولیت در پرسنل در قبال دارایی‏‎ ‎های شرکت‎.‎

‎ ‎برخی از قابلیتهای نرم افزار‎:‎‏

‏- تعریف پرسنل شامل صاحب اموال و امین اموال
‏- جمع آوری اطلاعات اموال به شکل مکانیزه با دستگاه هندهلد
‏- معرفی اموال و گروه اموال جهت دسته بندی به صورت درختی
‏- معرفی محل و مراکز هزینه جهت دسته بندی به صورت درختی
‏- امکان تعریف اموال پدر و اختصاص اموال فرزند
‏- مشخص کردن زمان جهت عودت اموال هر فرد
‏- ردیابی اموال مستهلک، مفقودی و جابه جا شده
‏- ثبت بازرسیهای موردی برروی دستگاه هندهلد
‏- ثبت سرویس و خدمات مربوط به هر اموال و تعیین تاریخ سرویس بعدی
‏- انتقال اطلاعات هندهلد به نرم افزارBackup Office ‎‏ و مغایرت گیری
‏- امکان پیوست اسناد نامحدود(فاکتور خرید، اسناد تعمیر و فرم تحویل و...) بر روی تمامی اموال
‏- امکان تخصیص و جابه جایی اموال حتی با استفاده از دستگاه هندهلد
‏- ارایه گزارشات گوناگون تاریخچه اموال شامل جابه جایی ها، خرابی، مفقودی و....‏
‏- امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت (درلحظه) و (بچ) ‏
‏- امکان تعریف فیلدهای اضافی برای اموال به صورت پویا
‏ - امکان ارایه گزارشات مدیریتی تحت ‏web


تجهیزات مرتبط:


بارکد اسکنر بارکد پرینتر لیبل