نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی کالا

ارتقاء و تکامل سیستم های انبار همانند سایر راهکارهای نوین است که برحسب نیاز و به واسطه شرایط رقابتیلیبلینگ به فرآیند برچسب دار کردن کالاها یا محصولات یک سازمان گفته می شود به نحوی که برچسب مزبور شناسه ای برای ‏کالای مربوطه می باشد این برچسب ها یا به صورت عادی که حاوی شماره یا نامی خاص جهت شناسایی کالا می باشند ارائه شده ‏و یا به صورت بارکددار که هر بارکد اطلاعات مربوط به محصول را که شامل نام کالا ، قیمت کالا ، کد کالا ، شماره بچ، کد ‏شرکت سازنده و غیره می باشد ، ارائه می دهد

‎ ‎برخی از قابلیتهای نرم افزار‎:‎‏

جايگزيني برچسب فلزي با پلاك فلزي. ‏
امکان طراحي مطالب چاپي روي پلاك مشخصات‎.‎
چاپ برچسب درسطح واحد کالا، بسته، کارتن و پالت‎.‎
قابلیت تعریف و یا دریافت اطلاعات کالا و گروهبندی آن به صورت درختی از نرم افزار های موجود سازمان‎.‎
تعریف واحد سنجش و تعریف نوع بسته بندی محصول‎.‎
چاپ لیبل بر اساس طرح و ساختار تعریف شده جهت درج اطلاعات روي محصول ، اقلام و بسته بندیهای مرتبط‎.‎
امکان ثبت شماره سریال ، بچ و متراژ برای محصولات‎.‎
امکان ثبت اطلاعات توزین محصول به صورت دستی یا اتوماتیک (دریافت از ترازوی دیجیتال‎(‎ ثبت اطلاعات مورد نیاز در ایستگاههای بسته بندی از جمله شماره ایستگاه، تاریخ شروع بسته بندی و تاریخ اتمام ‏بسته بندی
ارتباط سريال محصول با كد رديابي قطعات جهت ثبت و ردیابی شيفت توليدي و اپراتور تولید انطباق شماره سريال بدنه با سريال كارتن و كارت گارانتي توسط سيستم و حذف هرگونه خطاي اپراتوري ممكن در ‏اين ارتباط‎.‎
ایجاد باركد روي برچسب كارتن جهت مكانيزه كردن ورود و خروج كالا به انبار رفع مشكلات مربوط به ثبت دستي سريال ها و جلوگيري از خطا هاي انسانی‎. ‎
صدور قبض انبار و حواله انبار بر اساس ورود و خروج فيزيكي كالا و ... ‏


تجهیزات مرتبط:


بارکد اسکنر لیبل پرینتر