رول حرارتی
رول حرارتی

رول 8 سانتی رسید‎ ‎فروشگاهی

موارد استفاده در چاپگرهای صدور فیش و رسید فروشگاهی می باشد ،رول عرض8 سانتی ...بامتراژهای متفاوت تولید ‏میگردد، ازکاغذ هانسول کره، کاغذچینی درجه یک، با بهترین کیفیت و ماندگاری طولانی، با بسته بندی بسیارعالی جهت ‏حمل به شهرستانها و نگهداری طولانی در انبار

رول 8 سانتی رسید‎ ‎فروشگاهی

رول سیستم نوبت دهی

این رول در کلیه سیستم های هوشمند نوبت دهی مصرف می شود، دیگرموارد استفاده در چاپگرهای صدور فیش و رسید ‏فروشگاهی می باشد ،رول عرض8 سانتی ...بامتراژهای متفاوت تولید میگردد، ازکاغذ هانسول کره، کاغذچینی درجه یک، ‏با بهترین کیفیت و ماندگاری طولانی، با بسته بندی بسیارعالی جهت حمل به شهرستانها و نگهداری طولانی در انبار