نرم افزار مدیریت انبار ‏WMS

نرم افزار مدیریت انبار ‏WMS

ارتقاء و تکامل سیستم های انبار همانند سایر راهکارهای نوین است که برحسب نیاز و به واسطه شرایط رقابتی بازار، افزایش ‏دقت و سرعت در سرویس دهی به مشتریان ایجاد شده است. استفاده از سیستمهای شناسایی خودکار از قبیل تجهیزات بارکد اسکنر، ‏دستگاههای جمع آوری اطلاعات(هندهلد)، زیرساخت شبکه بیسیم و نرم افزارهای پیشرفته امکان مدیریت در لحظه و پویای ‏جابجایی های مواد و محصول را فراهم میسازد. افزایش سرعت و دقت در انبارهایی با حجم کالای بالا با وجود راهکار یکپارچه ‏نرم افزاری و سخت افزاری قابل اجرا میباشد.‏
سیستم مدیریت انبار به عنوان یک بخش حیاتی از زنجیره تأمین در هر سازمان محسوب میشود. در محیط های انبار که کالاهای ‏متعددی وجود دارند، هدف از یک سیستم مدیریت انبار کنترل تمامی عملیات در مراحل مختلف از قبیل دریافت، جانمایی، جمع ‏آوری و حمل کالاها میباشد. در روشهای قدیمی این عملیات با کاغذ ثبت و کنترل میشد و با خطاهای زیاد، کند بودن فرآیندها و ‏عدم وجود اطلاعات صحیح همراه بود.‏
هسته اصلی یک سیستم انبار شامل دریافت کالا، جانمایی، جمع آوری، بسته بندی و ارسال است. در لایه های جزیی تر از آیتم-‏هایی مثل شرح و محل کالا، تعداد، واحد سنجش کالا، اطلاعات و سفارشات خرید و فروش به منظور تعیین اصولی چگونگی ‏جانمایی و جمع آوری اقلام استفاده میشود.‏
استقرار روشهای نوین و موثر با استفاده از سیستم مکانیزه انبار موجب بهره وری در سایر فرآیندهای یک مجموعه از جمله تولید، ‏حمل و نقل، سفارشگیری و حتی سیستمهای حسابداری و مالی میشود. سیستم انبار مکانیزه‎(WMS)‎‏ میتواند به صورت یک نرم ‏افزار مجزا با قابلیت اشتراک گذاری داده ها با سایر نرم افزارهای موجود در هر کسب و کار باشد.‏

‎ ‎برخی از قابلیتهای نرم افزار‎:‎‏

افزایش بهره وری با استفاده از مدیریت اطلاعات صحیح و حذف کاغذ در فرآیندهای انبار.‏
دقت: حذف دخالت کاربر و به تبع آن خطاهای موجود به واسطه جمع آوری مکانیزه داده ها.‏
اطلاعات در لحظه: امکان ارسال در لحظه‎(On line) ‎اطلاعات تراکنشهای انبار درصورت دسترسی به پایگاه داده
یکپارچگی: امکان اتصال به بستر نرم افزاری موجود در مجموعه ها از قبیل‎ ERPیا سایر نرم افزارهای مالی و اداری.‏


تجهیزات مرتبط:


بارکد اسکنر لیبل پرینتر