باوند ـ راهکارهای جامع کنترل انبار

راهکارهای جامع ردیابی کالا Auto ID System

نرم افزارهایی بر پایه ی بارکد 2 بعدی

محصولات و خدمات

تجهیزات
Hardwares

لیبل پرینتر، بارکد اسکنر، موبایل کامپیوتر،

موبایل پرینتر، کارت پرینتر

مشاهده محصولات

نرم افزار
Softwares

مدیریت انبار WMS، مدیریت اموال گردانی،

لیبلینگ و بسته بندی

مشاهده محصولات

مواد مصرفی
Label & TTR

لیبل، ریبون،

انواع کاغذ و فیلم

مشاهده محصولات
راهکارهای جامع ردیابی کالا

Warehouse Management Software

“Speed up your supply chain”

WMS software is the hub that connects every link in your supply chain, speeding up the flow of information and goods. We’ll help you identify the right desktop, cloud-based or web-based solution to integrate with

برخی از مشتریان ما